novinkhane basement

  • نصب درب اتوماتیک پارکینگ, نصب جک درب پارکینگ

    اگر در مورد باز و بسته شدن درب پارکینگ خود مشکلی دارید یا تصمیم دارید درب پارکینگ خود را تعمیر و یا تعویض نمایید می توانید با افراد نوین خانه در تماس باشید.

  • سنگ فرش پارکینگ, طرح سنگفرش پارکینگ

    با توجه به اینکه یکی از مکان ها پر تردد خانه پارکینگ آن محسوب می شود ، درکنار حفظ ظاهر زیبا باید نسبت به مصالح کف آن توجه ویژه داشت زیرا که با توجه به روغن ریزی برخی اتومبیل ها و یا وزن سنگین برخی از آنها در طولانی مدت مشکلات متفاوتی برای کف و سنگ های آن پیش خواهد آمد. بنابراین دراین موارد می توانید با نوین خانه در ارتباط باشید

  • سیستم روشنایی پارکینگ, سنسور روشنایی پارکینگ

    روشنایی پارکینگ یکی از موارد مهم محسوب می شود. می توانیم با افراد نوین خانه برای سیم کشی ، نصب و تعویض هرگونه ادوات الکترونیکی تماس حاصل نمایید.

Previous Entries novinkhane rooms Next Entries novinkhane services2